tuv
Нашите цели Печат

  Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ.

           “ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е водеща българска мултидисциплинарна консултантска компания, която предоставя комплексни услуги и решения в областта на инвестиционните строителни проекти.

Основната дейност на фирмата е управление на строителни проекти, техническа помощ, инвеститорски и строителен контрол на банково проектно финансиране и оценки на всички видове активи.
Нашите цели са:

  • Да подпомагаме развитието на инфраструктурата чрез нашите услуги, за да подобрим живота на хората;
  • Да предпазваме и подобряваме нашата околна среда;
  • Да намаляваме бедността и съдействаме за устойчиво икономическо развитие на обществото.      

Ние работим с нашите клиенти изцяло, за да им помогнем в решаването на текущи и бъдещи проблеми.

Нашите услуги са детайлни и включват цялостни проектни и програмни решения.

Нашите експерти - архитекти, инженери, учени, икономисти и консултанти по управление на проекти, социолози, историци и други специалисти, покриват широк спектър от дисциплини, по които работим с нашите клиенти.

Ние се базираме на опита, интелигентността, въображението и гъвкавостта на нашите хора.

"ДИКРИЛ Консулт" ЕООД има възхитителна репутация за доставка на качество в срок и в рамките на бюджета.

Ние изграждаме репутация относно новаторски решения за трудни проблеми от 1997 година.

Мултидисциплинарния екип на "ДИКРИЛ Консулт" ЕООД извършва консултации от клонове в цяла България.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!