tuv
Кредитни консултации Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на кредитен консултант и свързаните с кредитирането детайли.

          В общи линии кредитите се предназначени за оборотни средства, за покупка на имот/ипотечни кредити/ и за строителство/банково проектно финансиране или т.н. инвестиционен кредит/.

          Предоставят се от банкови и небанкови финансово-кредитни институции.

          Отпускането на кредит става след оценка на проекта на Кредитоискателя и след представяне на доказателства относно възможностите му да го изплаща. В повечето случаи се изисква сериозно обезпечение.

         Необходимо е да се попълни документация за отпускане на кредит и в зависимост от типа кредит може да се изисква изготвяне на бизнес план.

          Вие сте пред избор дали да тръгнете по този път сами или да ползвате услугите на консултант.

          Ако предпочетете консултант и изберете ДИКРИЛ за свой партньор, познавайки процеса в детайли, ние със сигурност ще Ви спестим времето и усилията, които трябва да вложите за  подготовката на документацията, бизнес плана, избора и преговорите с кредитираща институция.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!