tuv
Консултации по изготвяне на тръжна документация Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант за изготвяне на тръжна и/или договорна документация за избор на изпълнител, доставчик или консултант на проект.

          Нашата фирма е една от водещите в областта не само на национално, но и на международно ниво.

          “ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е Консултантът от българска страна, съвместно с международните консултанти WS Atkins International Limited, COWI, TYPSA, BCEOM & GOPA, по проекта на Европейския съюз и Република България - "Оценка на различията и предложение за хармонизация на Българското строително и надзорно законодателство и международните стандартни форми за строителни договори /FIDIC CONDITIONS OF CONTRACT/ и европейските тръжни правила /Practical Guide for PHARE, ISPA and SAPARD/.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!