tuv
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия - БАН Печат
 2-ra  chelna
 dsc00497  dsc00506
 Усъвършенстване и развитие на физическата защита и повишаване на сигурността на обект "Ядрена научно-експериментална база при Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия - Българска академия на науките" чрез строителство, доставка и монтаж на единна система за охрана и техническа сигурност.
 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!