tuv
Управление на строителни инвестиционни проекти

       Нашият експертен консултантски екип предлага обстоен подход за обезпечаване изпълнението на строителния проект на клиента в пълно съответствие със предвидените спецификации, времевия график и разписания бюджет.

Продължава... [Управление на строителни инвестиционни проекти]
 
Консултации по строително и инженерингово право

          Законът за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него, Законът за обществените поръчки /ЗОП/, Законът за концесиите и много други нормативи, които касаят проектирането и строителството, оставят редица текстове да пораждат тълкувания, включително, и от особена важност, регионалните директиви.

Продължава... [Консултации по строително и инженерингово право]
 
Техническа помощ

        ДИКРИЛ предлага асистенцията в следния обхват:

       1. Предпроектни проучвания;

       2. Консултации по строително и инженерингово право;

Продължава... [Техническа помощ]
 
Оценка на кредитен рейтинг на строителни проекти

Проектът Ви безспорно притежава потенциал, който трябва да бъде оценен, при необходимост преструктуриран в полза на изграждане и поддържане на положителен кредитен рейтинг.

Продължава... [Оценка на кредитен рейтинг на строителни проекти]
 
Проектиране

Нашите проектанти изпълняват и са изпълнявали проектиране на обекти във всички сфери на икономиката.

Продължава... [Проектиране]
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!