tuv
Инвеститорски контрол Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант за контрол по целевото използване на инвестираните средства по Вашия проект.

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант за контрол по целевото използване на инвестираните средства по Вашия проект.      

          Поради взаимната обусловеност на техническия и финансовия мениджмънт, “ДИКРИЛ Консулт” ЕООД, при желание на Възложителя, предлага разширени функции на инженерно-консултантски услуги или т.нар. инвеститорски контрол на проекта.

            При договореност с Възложителя, може да изпълняваме функции на инвеститорски контрол при изпълнение на проекта,  в следния обхват:

           1. Проверка, измервания и остойностяване на изпълнените строително-монтажни работи;

           2. Утвърждаване мостри на материали и изделията, влагани в строителството;

           3.  Следене графика за изпълнение на проекта;

           4. Спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка.

           Това е част от  т. нар. и разбирана глобално функция на Инженера на обекта, според изискванията на ФИДИК.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!