tuv
Контрол по банково проектно финансиране Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант относно извършване контрол по банково проектно финансиране.

          “ДИКРИЛ Консулт” ЕООД е консултант на “Обединена Българска Банка” АД, Банка “ДСК” ЕАД и “Българска Пощенска Банка” АД по отпусканите от тях инвестиционни кредити за изграждането или доизграждането на сгради и съоръжения, построени изцяло или отчасти с кредити, отпуснати от Банките, на територията на цялата страна. като извършва инвеститорски и строителен контрол

          ДИКРИЛ предлага на своите клиенти два типа контрол по банково проектно финансиране:

          1. Инвеститорски и строителен контрол по инвестиционни банкови кредити;

          2. Контрол по банково проектно финансиране.

          Нашата фирма е водеща в страната в контрола на кредити за изграждане на газоразпределителни мрежи на населени места, транзитни газопроводи, телекомуникационни проекти и сгради /институционални, жилищни, търговски и индустриални/.

          Освен това, Дружеството извършва контрол по банково проектно финансиране във всички сфери на икономиката, в т.ч. пилотни инсталации, инфраструктурни и еко проекти.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!