tuv
Оценка на кредитен рейтинг на строителни проекти Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант - оценител на кредитен рейтинг на строителни проекти при кандидатстване за кредит.

         Проектът Ви безспорно притежава потенциал, който трябва да бъде оценен, при необходимост преструктуриран в полза на изграждане и поддържане на положителен кредитен рейтинг.

       Практиката показва, че добрият кредитен рейтинг на строителния проект е от важно значение при осигуряването на финансиране.

          Относно определянето и поддържането на добър кредитен рейтинг ДИКРИЛ ви предлага две опции:

           1. Консултации относно изграждане на кредитен рейтинг на строителния проект;

           2. Оценка на кредитния рейтинг на строителния проект.

        Оценката ви се предоставя под формата на Доклад. Консултирайте се с Вашата банка относно необходимостта от оценка на кредитен рейтинг на проекта Ви.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!