tuv
Предпроектни проучвания

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на  консултант за предпроектните проучвания при осъществяване на Вашата инвестиция. 

           Предпроектните проучвания ще покажат ефективността и изпълнимостта на Вашата идея.

           ДИКРИЛ изпълнява предпроектни проучвания в следния обхват:

          1. Маркетингов анализ;

          2. Секторен анализ;

          3. Оценка на изпълнимостта на проекта;

          4. Оценка на доходността от инвестицията;

          5. Заключение относно изпълнимостта и доходността от проекта.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!