tuv
Техническа помощ Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант за техническа помощ.

        ДИКРИЛ предлага асистенцията в следния обхват:

       1. Предпроектни проучвания;

       2. Консултации по строително и инженерингово право;

       3. Подготовка на тръжна и договорна документация;

       4. Подбор на изпълнители;

       5. Планиране и проектиране;

       6. Строителен надзор;

       7. Инвеститорски контрол;

       8. Координатор по безопастност и здраве;

       9. Съставяне технически паспорт на строежа;

       10. Обучение на персонала.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!