tuv
Технически паспорт на строежа Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант при изготвяне на технически паспорт на строежа.

           Тази услуга е част от процедурата по въвеждане в експлоатация на Вашия проект.

           Препоръчваме Ви да изберете нашата комплексна услуга "строителен надзор - координатор по безопастност и здраве - изготвяне на технически паспорт на строежа".

           За съществуващ строеж се провежда обследване по реда на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!