tuv
Управление на строителни инвестиционни проекти Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант относно Управление на Вашия проект.

           Нашият експертен консултантски екип предлага обстоен подход за обезпечаване изпълнението на строителния проект на клиента в пълно съответствие със предвидените спецификации, времевия график и разписания бюджет.

            Пълноценно селектираният състав от професионалисти на ДИКРИЛ превежда безпроблемно клиентите си през всички фази на осъществяване на проекта – планиране, инженеринг и проектиране, тръжни процедури, строителство и пускане в експлоатация.

            Ръководителите на проекти, резидент-инженерите, инспекторите, експертите по безопасността и качеството, административния състав по изпълнение на договорите и контрол на проектите използва комплексна оперативна система, позволяваща административен, партньорски, технически ценови/времеви контрол, осигуряване на качеството и ефективно решаване на проблемите.

            Богатият опит на ДИКРИЛ практически със всякакъв вид строителни проекти ни позволява гъвкаво да приспособим проектния мениджмънт за по-пълно задоволяване на нуждите на клиентите ни.

            НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

*      Преглед на конкурентоспособността, конструктивната изпълнимост и оперативност на проекта;

*      Преглед на планирането и проектирането;

*      Екологична оценка;

*      Подготовка на пакета документи за започване на строеж;

*      Подбор и преговори за избор на подизпълнител;

*      Инженерингова оценка;

*      Времеви и ценови контрол;

*      Площадкови инспектори за контрол на качеството;

*      Преглед на работната документация;

*      Мониторинг на програмата за безопасност;

*      Администриране на договора;

*      Контрол на процеса на плащанията;

*      Контрол върху промeните на поръчката;

*      Решаване на спорни въпроси;

*      Изготвяне на екзекутиви;

*      Приключване на проекта и гаранции;

*      Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!