tuv
Консултации по строително и инженерингово право Печат

Здравейте, благодарим Ви, че посетихте нашия уеб сайт и проявявате интерес към дейността на ДИКРИЛ. Вие се намирате на страницата, която би могла да Ви бъде полезна при избора на консултант по строително и инженерингово право.

          Законът за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него, Законът за обществените поръчки /ЗОП/, Законът за концесиите и много други нормативи, които касаят проектирането и строителството, оставят редица текстове да пораждат тълкувания, включително, и от особена важност, регионалните директиви.

           Фирмата ни консултира в областта редица банки при отпускане на инвестиционни кредити, министерства, Европейския съюз, както и много частни инвеститори.

 

ДИКРИЛ препоръчва:

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ КОМПЛЕКСНА УСЛУГА НА ЕДНО МЯСТО - ПРЕДПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОЕКТА!